Home Entertainment Australia to compete at Eurovision