Home Entertainment Australia to return to Eurovision Contest