Home Entertainment Django actress to apologise to police