Home Entertainment Horowitz drama to premiere on iPlayer