Home Entertainment Shia LaBeouf takes public calls