Home Entertainment Sir Elton 'hopes to meet' Putin